Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Oppdatert: 28. april 2023

Disse bruksvilkårene gjelder kun for din tilgang til og din bruk av denne nettsiden.

Denne nettsiden er ment for kunder over hele verden til å søke og be om bareboat charter, skipperbemannet charter og andre relaterte tjenester. Hele innholdet på denne nettsiden, domenenavnet og selve nettsiden eies av Pollen Maritime AS, basert i Norge, med Org No. 989273701. Pollen Maritime AS eier også merket Holiday Yacht Charter. Selve nettstedet administreres eksklusivt av Goigo.

Ved å gå inn på eller bruke denne nettsiden bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene for bruk.

Ansvarsbegrensning

Selv om Pollen Maritime AS investerer i kunnskap for å innlemme nøyaktig og oppdatert informasjon i innholdet på denne nettsiden, gir vi ingen garantier - verken eksplisitte eller implisitte - med hensyn til nøyaktigheten eller integriteten til slik informasjon. Pollen Maritime AS er ikke ansvarlig for bruken av innholdet, og har retten til å endre innholdet på denne nettsiden når som helst og uten varsel, men har ingen forpliktelse til å oppdatere.

Alle brukere av denne nettsiden samtykker i å være bundet av denne nettsiden på eget ansvar, på samme måte som alle andre nettsider knyttet til denne siden.

Informasjon om fremtidige hendelser

Denne nettsiden kan inneholde informasjon om fremtidige hendelser. Slik informasjon er alltid knyttet til risikoen for ulike vesentlige usikkerhetsmomenter, inkludert virkningen av vitenskapelige, forretningsmessige, økonomiske og økonomiske konsekvenser, så faktiske produkter kan avvike vesentlig fra forventningene i forhold til informasjonen på nettsiden.

Lenker til andre nettsider

Pollen Maritime AS har ingen kontroll og er ikke ansvarlig for innholdet i informasjonen på tredjeparts nettsteder, eller for bruken av disse sidene, forutsatt at tilgang til disse sidene er aktivert fra denne nettsiden.

Pollen Maritime AS er ikke ansvarlig for noen brukere av denne nettsiden og gir ingen garanti for nøyaktigheten, troverdigheten, aktualiteten og generelt annen kvalitet på informasjonen på tredjeparts nettsteder.

Det er utelukkende eieren av de respektive tredjeparts nettsteder som er ansvarlige for innholdet på slike nettsteder.

Immaterielle rettigheter

Hele innholdet på denne nettsiden har opphavsrettslig beskyttelse av Pollen Maritime AS. Ned-lasting og kopiering av innholdet på denne nettsiden er kun tillatt i den utstrekning og omfang som er foreskrevet av gjeldende lov om opphavsrett og relaterte rettigheter. Pollen Maritime AS tillater ikke kopiering, sitering, ned-lasting og bruk av innholdet på denne nettsiden til noe formål uten forutgående skriftlig samtykke fra vår side.

Gjeldende lov

For disse bruksvilkårene er gjeldende lov: norsk lov.

Bruk av denne nettsiden er regulert av gjeldende norske lover. Klienter som bruker dette nettstedet og tjenestene som tilbys på nettstedet, samtykker strengt til å akseptere disse bruksvilkårene og det faktum at i tilfelle en tvist som ikke kan løses på fredelig måte, er domstolen i Oslo eksklusivt autorisert som jurisdiksjonen til å løse tvisten.

Innhold

Informasjon og innhold gitt på denne nettsiden, inntil den er bestilt og bekreftet av oss, tjener utelukkende som indikasjon og veiledning. Vi legger stor vekt på å gi så detaljert og korrekt informasjon som mulig, nettsiden blir oppdatert 2 ganger daglig, men det finnes alltid mulige feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, korrigere, oppdatere og endre gitt informasjon på denne nettsiden når som helst, med det formål å gi korrekt informasjon og forbedre kundeopplevelsen. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser eller skader som følge av slike endringer.

Pollen Maritime AS fraskriver seg fullt ansvar som på noen måte er forbundet med bruken av nettstedet av brukere, enten ved bruk eller misbruk av innholdet, og for enhver skade som måtte påføres brukeren eller tredjepart i forbindelse med bruk eller misbruk av innholdet på sidene på denne nettsiden.

Pollen Maritime AS bestreber seg på å minimere tekniske feil når nettsiden brukes, men kan ikke garantere at all funksjonalitet alltid er tilgjengelig, og er heller ikke ansvarlig for eventuell utilgjengelighet på nettsiden.

Pollen Maritime AS er ikke ansvarlig for innholdet, og heller ikke for tilgjengeligheten av andre nettsider som refereres til via lenker fra www.holiday-yacht-charter.com.

Hva vi gjør?

Pollen Maritime AS, under sitt eget merke Holiday Yacht Charter, fungerer som en agent for yachtcharterselskaper og andre kunder og kobler interesserte parter i et verdensomspennende marked, med det formål å inngå forretningstransaksjoner. Pollen Maritime AS tilbyr tjenester som bareboat charter, skipperbemannet charter og andre relaterte tjenester, under individuelle kontrakter med endelige tjenesteleverandører som deres autoriserte agent.

Hver bareboat charter, skipperbemannet charter eller annen tjeneste, leveres i henhold til lokal individuell kontrakt fra den endelige tjenesteleverandøren og er eksklusivt underlagt vilkårene og betingelsene i en slik individuell kontrakt. I slike kontrakter, gjelder generelle vilkår, betingelser og prinsipper heri når du bruker Pollen Maritime AS tjenester, og danner sammen en forretningsforholdsavtale mellom Pollen Maritime AS og kunden.

Booking, betaling, kanselleringer og tjenesteovertakelse

Bestilling av tjenester som tilbys av Pollen Maritime AS etterfølges i første omgang av et tilbud som sendes ut til kunden (enten forespurt av kunden eller foreslått av oss), som inneholder alle detaljer om de valgte tjenestene og klart definerer kostnadene og gebyrene for obligatoriske og ekstra tjenester bestilt.

Bestilling av tjenester som tilbys av Pollen Maritime AS er endelig bekreftet når innskuddsbetaling angitt på tilbudet er betalt av kunden og midlene er mottatt til Pollen Maritime AS bankkonto. Alle betalinger skal gjøres ved bankoverføring og utføres fratrukket bankgebyrer. Vi forbeholder oss retten til å belaste alle bankgebyrer som ikke dekkes av kunden.

Ved å betale innskuddsbetalingen, bekrefter kunden å være fullt kjent med, og i samsvar med bruksvilkårene, samt eventuelle individuelle kontrakter som regulerer slike avtalte tjenester.

Pollen Maritime AS utsteder proformafakturaer for alle depositumsbetalinger. Etter at tjenesten er levert, vil vi utstede sluttfaktura inkludert totalkostnad for tjenesten. I depositumsbetalingene er alle kjente kostnader på bestillingstidspunktet vist, spesifisert og belastet. Pollen Maritime AS forbeholder seg retten til å belaste tilleggskostnader som kan oppstå i forbindelse med tjenestebestilling mellom tidspunkt for bestillingsplassering og tjenesteovertakelse. Denne rettigheten gjelder også for tilleggstjenester som etterspørres av kunden.

Alle Pollen Maritime AS sine tjenester tilbys utelukkende på forhåndsbetalingsbasis. Hvis av en eller annen grunn betaling av den komplette tjenesten, eller en del av den, ikke skjer på forfallsdatoen som er angitt på tilbudet, vil forretningsforholdsavtalen mellom Pollen Maritime AS og en slik kunde umiddelbart sies opp, uten at Pollen Maritime AS har noe ansvar overfor kunden. Kunden kan kansellere hvilken som helst av de avtalte tjenestene underlagt avbestillingsreglene for hver enkelt kontrakt.

MVA (moms) er hensyns tatt i alle priser oppgitt i alle dokumenter, der økonomisk samarbeid (tilbud, proformafaktura og sluttfaktura) krever dette. Dersom det blir en økning av merverdiavgiftssatsen, forbeholder Pollen Maritime AS seg retten til å belaste kunden med merverdiavgifts differansen.

Tjenestene som tilbys av Pollen Maritime AS kan overtas av kunden først når forskuddsbetalingen for tjenestene er utført i sin helhet og til rett tid. Når overtakelsesvilkårene er oppfylt av kunden, vil Pollen Maritime AS gi oppdragsgiver all nødvendig dokumentasjon som er nødvendig for tjenesteovertakelse.

Yachtcharter – skipperkvalifikasjoner

Hvis du er erfaren, kvalifisert og en lisensiert seiler, er du kvalifisert for bareboat-yachtcharter hvis du ønsker denne form for charter. Hvis du ikke har nok erfaring eller mangler akseptable lisenser, kan det være lurt å leie en skipper med i din charter. Yachtcharterleverandøren forbeholder seg retten til å sjekke skipperkompetanser før innsjekking, og godta eller nekte foreslått skipper etter eget skjønn. Når bareboat-yachtcharter er inngått, hviler ansvaret for tilstrekkelig og akseptabel skipper hos kunden. I tilfelle av skipper yacht charter, er ansvaret for tilstrekkelig og akseptabel skipper avhengig av yacht charter byrå som endelig tjenesteleverandør.

Ansvarsgrense

Pollen Maritime AS, som agent for endelige tjenestetilbydere, skal gjøre avtalte tjenester tilgjengelig for kunden, som definert og spesifisert i hver enkelt kontrakt.

Vilkår for bruk.

Hver enkelt kontrakt med en endelig tjenesteleverandør er også et forretningsforhold mellom Pollen Maritime AS og kunden.

Pollen Maritime AS sitt ansvar er begrenset til egne prestasjoner, handlinger eller unnlatelser frem til avslutningen av hver bestillingsprosess. Pollen Maritime AS er ikke ansvarlig for ytelse, kvalitet på tjenesten, tjenestelevering og handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter som Pollen Maritime AS utelukkende opptrer som agent for.

Ved å akseptere tjenester fra Pollen Maritime AS, samtykker du strengt og eksklusivt til følgende ansvarsvilkår:

 • Pollen Maritime AS skal ikke være ansvarlig overfor kunden med hensyn til endringer eller kansellering av noen tjeneste eller manglende tilgjengelighet av noen tjeneste som er et resultat av handlinger, feil eller unnlatelser fra den endelige tjenesteleverandøren. Pollen Maritime AS understreker at kunden i ethvert slikt tilfelle kun skal ha regress mot den endelige tjenesteleverandøren.
 • Pollen Maritime AS er ikke ansvarlig overfor kunden for unnlatelser fra den endelige tjenesteleverandøren i å oppfylle sine respektive forpliktelser, som oppstår fra force majeure, arbeidskonflikter, streik eller lockouts eller andre årsaker utenfor Pollen Maritime AS eller den endelige tjenesteleverandørens kontroll.
 • Kunden skal holde den endelige tjenesteleverandøren og Pollen Maritime AS skadesløs mot ethvert krav som oppstår som følge av en slik endring, kansellering, manglende tilgjengelighet eller unnlatelse av å utføre tjenesten. Forutsatt at Pollen Maritime AS alltid skal motta refusjon fra den endelige tjenesteleverandøren i forhold til slike kansellerte eller ikke-utførte tjenester som allerede er betalt av kunden, skal Pollen Maritime AS (alltid forutsatt at kunden har oppfylt sine forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene og hver enkelt kontrakt), tilbakebetale slik refusjon til kunden.
 • Kunden skal holde den endelige tjenesteleverandøren og Pollen Maritime AS fritatt mot ethvert tap, skade, ansvar, kostnader eller utgifter av en hvilken som helst art som påføres eller pådras av den endelige tjenesteleverandøren eller Pollen Maritime AS og deres respektive tjenestemenn, ansattes agenter eller underleverandører som oppstår som følge av enhver handling eller unnlatelse av kunden eller dens tjenestemenn, ansatte eller agenter, enten de oppstår i kontrakt eller skadevoldende (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte.
 • Kunden erkjenner herved overfor Pollen Maritime AS at den erkjenner at Pollen Maritime AS kun opptrer som agent for de endelige tjenesteleverandørene og at Pollen Maritime AS ikke på noen måte er ansvarlig for handlinger, unnlatelser eller mislighold fra den endelige tjenesteleverandøren eller unnlatelse av den endelige tjenesteleverandøren til å oppfylle sine forpliktelser som er tenkt under dette. Kunden godtar herved å holde Pollen Maritime AS skadesløs mot ethvert ansvar, krav, søksmål, skader og tap, inkludert rimelige utgifter, kostnader og advokatsalærer i forbindelse med dette eller tilknyttede disse som direkte eller indirekte oppstår som følge av svikt fra den endelige tjenesteleverandøren til å overholde sine forpliktelser som er tenkt under dette.

Skadegodtgjørelsene i dette dokumentet skal fortsette etter oppsigelsen av forretningsforholdsavtalen mellom Pollen Maritime AS og kunden.

Standard for den endelige tjenesteleverandøren

I tilfelle at:

 • enhver yacht som kreves for å utføre avtalte tjenester, blir tilbakeholdt (enten lovlig eller ikke) av en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, tilbakeholdelse av luftfarts- eller sjøfarts- eller havne- og flyplassmyndigheter, eller i form av panterett eller rekvisisjon for leie eller ellers); eller
 • hvis den endelige tjenesteleverandøren har en administrator, administrativ mottaker, bobestyrer eller annen lignende person utnevnt til å forvalte sine eiendeler eller virksomhet, og som et resultat at den endelige tjenesteleverandøren ikke er i stand til å utføre tjenesten til samme kostnad som kunden; eller
 • hvis den endelige tjenesteleverandøren blir insolvent;
 • da skal Pollen Maritime AS bruke rimelige bestrebelser på å finne en alternativ endelig tjenesteleverandør, for å utføre avtalt tjeneste, som eventuelt kan bli påvirket av noen av de ovennevnte hendelsene, til samme kostnad for kunden.

I tilfelle Pollen Maritime AS ikke er i stand til å gjøre dette, skal det (forutsatt at kunden har oppfylt sine forpliktelser under dette) tilbakebetales til kunden slik del av tjenesteprisen kunden tidligere har betalt til Pollen Maritime AS, iht. den aktuelle tjenesten, forutsatt at Pollen Maritime AS ikke tidligere har videresendt slike beløp til den endelige tjenesteleverandøren.

I tilfelle Pollen Maritime AS er i stand til å arrangere en alternativ endelig tjenesteleverandør til å utføre den avtalte tjenesten, men kun mot en ekstra kostnad, skal Pollen Maritime AS varsle kunden umiddelbart og kunden skal ha mulighet til å overta tjenesten som ytes av den alternative endelige tjenesteleverandøren, forutsatt at kunden, hvis kunden velger det, skal betale til Pollen Maritime AS slike tilleggskostnader på forespørsel.

Dersom kunden ikke velger det, skal Pollen Maritime AS, (forutsatt at kunden har oppfylt sine forpliktelser under dette), tilbakebetale til kunden slik del av tjenesteprisen kunden tidligere har betalt til Pollen Maritime AS som gjelder de berørte tjenester (under forutsetning av at Pollen Maritime AS ikke tidligere har videresendt slike beløp til den endelige tjenesteleverandøren) og Pollen Maritime AS skal dermed ikke være ytterligere forpliktet overfor kunden i forhold til de berørte tjenestene.

Holiday Yacht Charter
 • Pollen Maritime AS
 • Martin Linges vei 25
 • 1364 Fornebu, Norge

Trenger du hjelp med bestilling?

Kontakt oss
Vi bruker informasjonskapsler og annen teknologi ("informasjonskapsler") for å forbedre nettstedet vårt. I tillegg til de strengt nødvendige informasjonskapslene, ønsker vi å bruke informasjonskapsler: (1) for å lære hvordan nettstedet vårt brukes og hvordan det fungerer, inkludert statistikk på tvers av nettsteder, (2) for å gi deg ytterligere funksjonalitet og personalisering, (3) for å løse interaksjoner med sosiale medier og (4) for målretting og markedsføringsformål. Ved å klikke på "GODTA ALLE", samtykker du til bruken av alle informasjonskapsler og den tilhørende databehandlingen. Dette kan inkludere nettleser informasjonen din og IP-adressen din, samt utlevering av personopplysninger til tredjeparter, som nærmere beskrevet i retningslinjene for informasjonskapsler. For mer informasjon, konfigurasjon og for å trekke tilbake ditt, eller gi delvis, samtykke, vennligst klikk "PREFERANSER FOR COOKIE". Ved å fortsette å bruke nettsiden vår godtar du vår bruk av informasjonskapsler i henhold til vår Retningslinjer for informasjonskapsler.